Πρώτη Ανάσταση στην Ιερά Μονή Ροβελίστης Άρτης

Το Μέγα Σάββατο, 15η Απριλίου 2017, το πρωΐ, στην Ιερά Μονή Ροβελίστης Άρτης, ελειτούργησε ο επιχώριος Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος.

Εψάλη το «Ανάστα ο Θεός» και σκορπίστηκαν, κατά το έθος, δαφνόφυλλα, ως σύμβολα της νίκης του Αναστάντος Χριστού.