Επιστολή με αποδέκτη τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος σχετικά με την κατάσταση της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουκρανία απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’

Επιστολή με αποδέκτη τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος σχετικά με την κατάσταση της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουκρανία απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’.

Παλαιότερα ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος ενημέρωσε τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου για τις απόπειρες υιοθετήσεως από το Κοινουβούλιο της Ουκρανίας των νομοσχεδίων ὑπ’αριθμ. 4128 και 4511, τα οποία εισάγουν διάκριση σε βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας.

Ειδικότερα δε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τονίζει: «Ὁσάκις ἡ Πολιτεία, καὶ δὴ τὸ Κοινοβούλιον, ἐπεμβαίνει εἰς τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ζημία εἶναι δεδομένη. Το Κοινοβούλιον μὲ τὰς ἐνεργείας του θὰ δημιουργήσῃ μίαν σχισματικὴν Ἐκκλησίαν, οἱ δὲ Πατέρες θεωροῦν τὸ σχίσμα, ὡς τὴν βαθυτέραν πληγὴν κατὰ τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ πομαίνουσα Μήτηρ καὶ ἐπιζητεῖ τὴν ἑνοτητα, ἐν ἀγάπῃ, ὁλου τοῦ λαοῦ τῆς Οὐκρανικῆς Πολιτείας. Οἱ νόμοι πάντοτε ἔχουν τὴν σκληρότητά τοὺς καὶ προκαλοῦν τὴν διαίρεσιν τοῦ λαοῦ. Ἀρκετὰ ὑπέφερε καὶ ὑποφέρει ὁ Οὐκρανικὸς λαὸς καὶ δὲν χρειάζεται ἄλλας περιπετείας καὶ ταλαιπωρίας».

«Ἡ Ἐκκλησία Κύπρου ἐκφράζει τὴν δυσαρέσκειὰν της διὰ τὴν παρέμβασιν ταύτην», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.

Αφού διαβεβαίωσε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για την υποστήριξή του προς την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας «εἰς τὴν δύσκολὴν ταύτην περίοδον τῆς ἁγωνίας», ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Κύπρου τόνισε: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου…εὐχεται πρὸς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅπως φωτίσῃ τοὺς πολιτειακοὺς Ἀρχοντας τῆς Οὐκρανίας, ἵνα πείσουν τοὺς σχισματικοὺς, ὅπως ἐπανέλθουν καὶ πάλιν εἰς τὴν ὑφ’Ὑμῶν ἐπίσημον Ἐκκλησίαν».